Hiển thị một kết quả duy nhất

2.630.000
2.490.000
2.180.000
2.100.000
1.600.000
1.910.000