Hiển thị một kết quả duy nhất

802.900.000
131.700.000
279.900.000
164.900.000