Hiển thị một kết quả duy nhất

63.000.000
14.000.000