Hiển thị một kết quả duy nhất

1.100.000
2.240.000
1.780.000
4.000.000