Hiển thị một kết quả duy nhất

850.000
3.000.000
1.100.000
970.000
970.000
950.000
1.800.000
1.750.000
1.700.000
1.650.000