Hiển thị tất cả 9 kết quả

Microphone Các Loại

Micro Shure SVX14/PGA31

5,919,000

Microphone Các Loại

Micro có dây Shure PGA58

1,650,000
12,000,000
12,500,000

Microphone Các Loại

Micro không dây Shure BLX288A/PG58

18,000,000

Microphone Các Loại

Micro không dây Shure BLX288A/SM58

22,000,000

Microphone Các Loại

Micro có dây Shure SV200

710,000
590,000

Microphone Các Loại

Micro có dây Shure SM58

3,500,000 2,700,000