Hiển thị tất cả 9 kết quả

Microphone Các Loại

Micro Shure SVX14/PGA31

5,919,000

Microphone Các Loại

Micro có dây Shure PGA58

1,650,000
12,000,000
12,500,000
18,000,000
22,000,000

Microphone Các Loại

Micro có dây Shure SV200

710,000
590,000

Microphone Các Loại

Micro có dây Shure SM58

3,500,000