Ngày 5/12/2020 Đội Ngũ Kỹ Thuật của Thiên Hà Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà Anh Long tại Thành Phố Thái Nguyên. Cụ thể cấu hình của Anh Long bao gồm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×